Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, 1948
Vyd. 2. s životopisem autora. 1. vyd. v roce 1630 (t. j. hned 15 let po vyjití latinského originálu) mělo název Nebeský Ržebřijk. To gest: Wstupowánij Mysli Lidské od Země do Nebe k Bohu Stwořiteli, po Stupnijch rozdjlných wsselikého na Swětě Stwořenij.

13 – Hagiografie

Úpění holubice čili O užitečnosti slz

Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 90.