Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Filozofia

Beňo Ján Augustín, 1991
3. vyd. Jde o zkrácenou standardní učebnici tomismu – se všemi přednostmi a nedostatky, které tyto učebnice mají. Přednost: spolehlivé základní informace o nauce klasického realismu. Nedostatek: čtenář je tudíž správně informován o filosofii, ale filosofovat (dokazovat, tedy ne jen memorovat důkazy), při daném rozsahu (203 stran), se z knihy naučit nemůže. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.