Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1947
Přeložil Josef Florián, přehlédl a znovu vydal Albert Vyskočil.

08 – Pedagogika a katechetika

Katechismus základních pravd

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, Miklík Josef Konstantin, 1947
1. i 2. vyd.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilisaci. Svazek I.

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1948
V češtině vyšel jen tento svazek – sice bez aprobace, ale pohled je katolický.