Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


11 – Sociologie a charita

Psychologie Romů

Bakalář Petr, 2004
Volne dostupné na internetu. Připojujeme i Zprávu výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona z r. 1927 (117. Zákon ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech. Masaryk Tomáš Garrigue, Švehla Antonín, Černý Jan, 1927).