Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


09 – Homiletika

Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu

Baar Jindřich Šimon, 1947
Knihovna Logos, sv. 9. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 2.

Velkonoce – temnotami ke světlu

Baar Jindřich Šimon, 1948
Knihovna Logos, sv. 10, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 3.
Kniha Letnice – homiletický cyklus svatodušní. Baar Jindřich Šimon, už nevyšla: Měla to být Knihovna Logos, sv. 12, čili Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 4.

Maria – chvály mariánské

Baar Jindřich Šimon, 1947
Knihovna Logos, sv. 7. Homiletické dílo J. Š. Baara, sv. 1.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

P. Jindřich Šimon Baar. 1. Ze života J. Š. Baara. 2. Personální bibliografie.

Teplý František, Hudíková Helena, 1937

16 – Dějiny našeho národa

Chodská čítanka

Hruška Jan František, Teplý František, Baar Jindřich Šimon aj. red., 1927

Chodské pohádky a povídky

Baar Jindřich Šimon, 1940
2. vyd. Pozn.: Za povšimnutí snad stojí obliba, v níž prostí lidé měli císaře Josefa II., který však z hlediska obecného dobra napáchal mnoho škod (jak se lze přesvědčit z výkladů historiků i v naší knihovně).

Několik povídek

Baar Jindřich Šimon, 1907
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 96.

Jan Cimbura. Jihočeská idylla.

Baar Jindřich Šimon, 1908
Dodnes vyšlo asi 25 vydání. 1. vyd., které přinášíme, vydalo Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 100 – a bylo to ještě za života autorova (stejně tak 2. vyd. – to vyšlo jinde r. 1921). P. Baar, vypravěč příběhu (* 7. 2. 1869 Klenčí pod Čerchovem, vysvěcen na kněze 17. 7. 1892), † 24. 10. 1925 Klenčí pod Čerchovem.

Dětské obrázky

Baar Jindřich Šimon, 1930
2. vyd. 1941.

Naše pohádky

Baar Jindřich Šimon, 1921
Vyšly dvakrát: 1921 a 1932 – toto 2. vyd. připravujeme.

V různých barvách

Baar Jindřich Šimon, 1918
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 141.

Mžikové obrázky. Řada I. Velké a malé děti. Řada II. Hloží a bodláčí. Řada III. Z jiného světa. Sedmero hlavních hříchů.

Baar Jindřich Šimon, 1914
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 105 (Řada I., vyd. 1909). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 110 (Řada II., vyd. 1910). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 130 (Řada III., vyd. 1914).

18 – Archeologie a církevní umění

Farské historky. Díl 1 – 5.

Baar Jindřich Šimon, 1940
Díl 1: Páter (správně: Pater, řec. dokonce: Patér) Kodýdek a jiné povídky – Farských historek díl I (poprvé 1912, naposledy 1941).
Díl 2: Farská panička; Kohouti – Farských historek díl II (poprvé 1906; 1912, naposledy 1941).
Díl 3: Cestou křížovou (zde 9. vyd.); Žebračka (zde 5. vyd.) – Farských historek díl III (poprvé 1899, zde 1935, naposledy 1941).
Díl 4: Žolinka; Kanovník – Farských historek díl IV. (poprvé 1908, naposledy 1939).
Díl 5: Stavěl, románek z farských historek – Farských historek díl V (poprvé 1908, naposledy 1940).
Některé vyšly samostatně i později (např. Cestou křížovou roku 1953: "vyprávění o životě pokrokového kněze, který se ve snaze umožnit lidu lepší život dovedl vzepřít i církevní hierarchii, ale byl za to persekvován a umlčen;" Farská panička dokonce v bláhovém rozněžnění z převratu ’89 ještě 1990, ale pak už opravdu nic).