Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Svatého Otce a učitele církve Aurelia Augustina Vyznání

Augustinus, svatý, 1926
Bez poznámek volně na internetu.

Soliloquia (Soliloquiorum) animae ad Deum. Rozhovory duše s Bohem.

Augustinus, svatý, 1946
Česky vyšlo např. r. 1600, 1784 a 1786, 1828, ale pak až v tomto překladu r. 1935 a 1946.

Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce

Augustinus, svatý, 1911
Dědictví sv. Prokopa, sv. 53. Přeložil a úvodem i poznámkami optřil Kuffner Klement.

Památky svatého Aurelia Augustina, biskupa hipponského

Augustinus, svatý, 1893

Čtvero pojednání o křesťanském boji

Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 95.

O Božím státě, O Boží obci (De civitate Dei)

Augustinus, svatý, 2007
knih XXII (Ad Marcellinum De Civitate Dei contra paganos libri viginti duo). První z názvů považujeme za vhodnější (obě slov. vyd. – 1948 i 2005 – mají název Boží štát). Ve dvou dílech. Zařadili jsme i kompletní vyd. z r. 1950, neboť má církevní schválení. Na internetu je z tohoto vydání volně dostupná část: kap. XIV. až XXII., bez obsahu. A dále je volné slovenské vyd. z r. 1948, dokonce v textovém tvaru.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.