Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Svatého Anselma Kniha rozjímání

Anselmus Cantuariensis, svatý, Eadmerus, 1873
(název pokračuje:) ku kterým připojeny jsou téhož svatého Některé modlitby, Řeč o umučení Páně, Napomenutí k pohrdání věcmi časnými a k toužení po věčných a Eadmerova kniha o vznešenosti přeslavné Panny Marie. Přeložil P. Poimon František Saleský (* 29. 1. 1817 Polná, † 1. 6. 1902 Polná).