Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where 1=1 and vyhledat like '%Ambrosius%' and vyhledat like '%Aurelius,%' and vyhledat like '%svaty,%' and vyhledat like '%Vodicka%' and vyhledat like '%Timotheus%'

12 – Patrologie a patristika

O Pannách. O bratru Satyrovi.

Ambrosius Aurelius, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Dominikánská edice Krystal, sv. 92.