Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Písmo svaté v obrazech

Žák Emanuel, 1936
Reprodukci kterékoliv rytiny rádi ojediněle zašleme na vyžádání v rozlišení i větším, než 300 dpi.

Písmo svaté jako četba laiků. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Benedictus XV., Žák Emanuel, 1940
Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benedikt XV., 1920. Laskavý čtenář nalezne ještě jiné vyd. českého znění této encykliky v publikaci Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a to v textovém tvaru.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.

03 – Obrana víry a katolická věrouka

Židovská otázka ve světle katolické víry

Žák Emanuel, 1936

Boj o duši

Žák Emanuel, 1930

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Křesťanská rodina v boji s nepřáteli

Hug Gall Joseph, 1903
Přednášky o křesťanském manželství a křesťanské výchově, s dodatkem modliteb pro nemocné dle Kochema (Martin von Cochem); dle VI. německého vydání přeložil Emanuel Žák.

Kapitoly o manželství

Žák Emanuel, 1934
(název pokračuje:) několik úvah o významu a účelu manželství, o jeho nedostatcích a vadách se zřetelem na poměry doby dnešní

06 – Asketika

Měsíc svaté Panny Nazaretské

Žák Emanuel, 1938

08 – Pedagogika a katechetika

Volné kapitoly o náboženství

Žák Emanuel, 1935
(název pokračuje:) význam a účel náboženství, atheism, vzdělání, potřeba náboženské výchovy, laická morálka, laická škola, svědectví předních vychovatelů o laické výchově. Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 14. Doplňujeme krátkým tiskem téhož autora Potřeba náboženské výchovy mládeže, 1922.

09 – Homiletika

Homiletické publikace P. Emanuela Žáka

Žák Emanuel, 1906
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní promluvy velikonoční, zvláště pro studující a dospělejší mládež vůbec (Marnotratný syn, Z cesty do Kanaan), Žák Emanuel, 1906. 2. Řeči o Nejsv. srdci Páně Žák, Emanuel, 1923. 3. Před Golgatou – šest postních řečí, Žák Emanuel, 1925.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Několik vynikajících katolických povah XIX. století

Hammerstein Ludwig von, Kosina Jan, 1901
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 23. Obsah: Hrabě Lev Thun; Josef z Gorresů; Don Bosco, zakladatel Salesiánů; Papež Pius IX.; Hrabě Řehoř Šuvalov, Barnabita; Kníže Dmitrij Golicyn; Daniel 0'Connel; Bedřich Leopold hrabě Stolberg; Vilém Achtermann; Heřman Mallinckrodt; Professor dr. Eduard Heis; Vilém Emanuel svobodný pán z Kettelerú; Jan Křtitel Maria Vianney; Don Gabriel Garcia Mořeno; Papež Pius VII.; Bedřich Hurter; Bedřich Vilém Faber. Dnešní novokatoličtí ubožáci většinou znají spíš Garibaldiho než Morena, nebo, "hrdi na svou víru," neznají nic (kromě obsluhy mobilu).

17 – Liturgika

Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy

Žák Emanuel, 1942
Vydání patnácté, nezmeněné; předchozí vydání měla v názvu "měšťanské" místo "hlavní". Tato liturgika vycházela od roku 1905, po r. 1942 vyšla už jen dvě vydání, která však již byla upravena.

18 – Archeologie a církevní umění

Šla světem láska. Legendy.

Žák Emanuel, 1911

Legendy. I. Legendy vánoční.

Žák Emanuel, 1922

Legendy. II. Legendy velikonoční.

Žák Emanuel, 1925
Knihu připravujeme.

20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil aj. red., 1910
Vycházel v letech 1885 – 1935. Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).