Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Písmo svaté v obrazech

Žák Emanuel, 1936
Reprodukci kterékoliv rytiny rádi ojediněle zašleme na vyžádání v rozlišení i větším, než 300 dpi.

Písmo svaté jako četba laiků. Spiritus Paraclitus latinsky a česky.

Benedictus XV., Žák Emanuel, 1940
Vzdělávací katolická knihovna. Nová řada, sv. 17 – poslední svazek, po válce začala Druhá nová řada.
Připojujeme:
a) Encyklika Spiritus Paraclitus – O Duchu svatém Utěšiteli z 15. 10. 1920. Benedikt XV., 1920. Laskavý čtenář nalezne ještě jiné vyd. českého znění této encykliky v publikaci Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III. Hejčl Jan, 1925, a sice v Dodatku II. na str. 1180 – 1197, a to v textovém tvaru.
b) Církev a Písmo svaté. Kutal Bartoloměj, ČKD 1937, č. 3, str. 217 – 225.

03 – Obrana víry a katolická věrouka

Židovská otázka ve světle katolické víry

Žák Emanuel, 1936

Boj o duši

Žák Emanuel, 1930

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Křesťanská rodina v boji s nepřáteli

Hug Gall Joseph, 1903
Přednášky o křesťanském manželství a křesťanské výchově, s dodatkem modliteb pro nemocné dle Kochema (Martin von Cochem); dle VI. německého vydání přeložil Emanuel Žák.

Kapitoly o manželství

Žák Emanuel, 1934
(název pokračuje:) několik úvah o významu a účelu manželství, o jeho nedostatcích a vadách se zřetelem na poměry doby dnešní

06 – Asketika

Měsíc svaté Panny Nazaretské

Žák Emanuel, 1938

08 – Pedagogika a katechetika

Volné kapitoly o náboženství

Žák Emanuel, 1935
(název pokračuje:) význam a účel náboženství, atheism, vzdělání, potřeba náboženské výchovy, laická morálka, laická škola, svědectví předních vychovatelů o laické výchově. Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 14. Doplňujeme krátkým tiskem téhož autora Potřeba náboženské výchovy mládeže, 1922.

09 – Homiletika

Homiletické publikace P. Emanuela Žáka

Žák Emanuel, 1906
Do přihrádky s uvedeným pracovním názvem jsme zařadili: 1. Duchovní promluvy velikonoční, zvláště pro studující a dospělejší mládež vůbec (Marnotratný syn, Z cesty do Kanaan), Žák Emanuel, 1906. 2. Řeči o Nejsv. srdci Páně Žák, Emanuel, 1923. 3. Před Golgatou – šest postních řečí, Žák Emanuel, 1925.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Svatá země. Pouť v obrazích z Betléma na Golgotu.

Müller Václav, Žák Emanuel, 1901
Kteroukoliv fotografii můžeme naskenovat v knižní kvalitě.

Několik vynikajících katolických povah XIX. století

Hammerstein Ludwig von, Kosina Jan, 1901
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 23. Obsah: Hrabě Lev Thun; Josef z Gorresů; Don Bosco, zakladatel Salesiánů; Papež Pius IX.; Hrabě Řehoř Šuvalov, Barnabita; Kníže Dmitrij Golicyn; Daniel 0'Connel; Bedřich Leopold hrabě Stolberg; Vilém Achtermann; Heřman Mallinckrodt; Professor dr. Eduard Heis; Vilém Emanuel svobodný pán z Kettelerú; Jan Křtitel Maria Vianney; Don Gabriel Garcia Mořeno; Papež Pius VII.; Bedřich Hurter; Bedřich Vilém Faber. Dnešní novokatoličtí ubožáci většinou znají spíš Garibaldiho než Morena, nebo, "hrdi na svou víru," neznají nic (kromě obsluhy mobilu).

17 – Liturgika

Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy

Žák Emanuel, 1942
Vydání patnácté, nezmeněné; předchozí vydání měla v názvu "měšťanské" místo "hlavní". Tato liturgika vycházela od roku 1905, po r. 1942 vyšla už jen dvě vydání, která však již byla upravena.

18 – Archeologie a církevní umění

Šla světem láska. Legendy.

Žák Emanuel, 1911

Legendy. I. Legendy vánoční.

Žák Emanuel, 1922

Legendy. II. Legendy velikonoční.

Žák Emanuel, 1925

Živé hvězdy. Legendy ze života svatých. I. II.

Žák Emanuel, 1927
Knihu připravujeme.

20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství.

Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil aj. red., 1910
Vycházel v letech 1885 – 1935. Přílohy: Promluvy nedělní a sváteční (1896 – 1897), Učitelská příloha (1898 – 1928), Katechetská příloha (1898 – 1909), Věstník katechetský (1910 – 1932). Změny podnázvu: Orgán Katechetského spolku v Praze a Jednoty českého katolického učitelstva v Království Českém (1898), Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství (1897 – 1930), Měsíčník pro otázky vychovatelské, školské a katechetské (1931 – 1935).