Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov.

Špirko Jozef, 1950
2. vyd. (1. vyd. z r. 1939 na internetu volně dostupné, i když v mizerné kvalitě).

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Cirkevne dejiny s osobitným zretel’om na vývin cirkevných dejín Slovenska. Sväzok I., II.

Špirko Jozef, 1943
Prof. ThDr. Jozef Špirko (* 2. 4. 1896 Spišské Podhradie-Rybníček, † 30. 10. 1954 Prešov): Jeho najvýznamnejším dielom je doposiaľ jediný tento slovenský manuál cirkevných dejín. V roku 1950 po internovaní biskupa Jána Vojtaššáka bol zatknutý aj Jozef Špirko a pod veľkým fyzickým aj psychickým tlakom boli od neho žiadané krivé výpovede proti biskupovi Vojtaššákovi. Špirko však svojho biskupa nikdy nezaprel, preto mu bolo štátnymi úradmi zakázané ďalšie pôsobenie v Spišskej diecéze.

Spišský historik Jozef Hradský – jeho život a dielo

Špirko Jozef, 1946

Snem v Tridente. K štvrtej storočnici

Špirko Jozef, 1947

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431 – 1462)

Špirko Jozef, 1937
Zajímavá publikace, jak česká husitská chamraď ničila i Slovensko – není známo, že by nějací Slováci kdy Čechům něco takového prováděli.