Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Katolická věrouka. Díl I.: O Bohu

Špaček Richard, 1926
Dědictví sv. Prokopa, sv. 65. První díl slavné trilogie pojednává v prvé knize O Bohu jednom, ve druhé knize O Bohu trojjediném. Srozumitelný a přitom přesný výklad ocení čtenář, který u moderních úvah (ty se navíc množí jak houby po dešti) se musí snad nad každou větou trápit rozmýšlením, "jak to autor myslel," a který si ani pak nemůže být jist. Spolehlivé a poutavé poučení bez stop dnes zahnízděného relativismu. Přikládáme životopis z ČKD 1925, č. 9 + 10 na str. 698 – 701, jakož i zprávy o částečně posmrtně v letech 1926 a 1930 vydané Katolické věrouce v ČKD 1927, č. 3 na str. 210 – 212 a ČKD 1930, č. 7 na str. 680 – 682.

Katolická věrouka. Díl II.

Špaček Richard, 1930
Dědictví sv. Prokopa, sv. 66. Třetí kniha pojednává O stvoření, čtvrtá O Bohu Vykupiteli. Jinak srov. charakteristiku prvního dílu.

Katolická věrouka. Díl III.

Špaček Richard, 1922
Dědictví sv. Prokopa, sv. 62 (po str. 224), Dědictví sv. Prokopa, sv. 63 (od str. 225). Třetí díl obsahuje poslední tři knihy. Pátá kniha je O milosti, šestí kniha O svátostech a poslední, sedmá kniha je O dokonání. I zde srov. charakteristiku prvního dílu. Ještě dodejme, že autora k sepsání této katolické věrouky vybídl prelát Dr. Josef Tumpach.

Božství Ježíše Krista, apologeticko-dogmatická úvaha

Špaček Richard, 1906
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 40.

Ježíš Kristus jako božský Mesiáš a pravý Syn Boží dle synoptikův

Špaček Richard, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 59.

O mši svaté. Po stránce dogmaticko-apologetické.

Špaček Richard, 1899
Otisk z ČKD 1898.

11 – Sociologie a charita

Práce ve světle zjevení Božího

Špaček Richard, 1901
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 21.