Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Rudimenta linguae Latinae ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum, formarum doctrina

Šlesinger Milan, 2001
02010102: Základy latinského jazyka pro posluchače teologie, tvarosloví; 2. rozš. vyd. (vydání 2008 byl pouze nezměněný dotisk). Výhodou skript je množství rozebíraných tradičních modlitebních textů, nevýhodou je seznam literatury, který se omezuje prakticky jen na moderní publikace. Díky našemu dobrodinci připojujeme i textový pdf soubor.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.