Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

O církevním umění a péči o jeho památky

Šittler Eduard, 1909
V odborové schůzi duchovenstva při 5. sjezdu katolíků českoslovanských v Hradci Králové dne 31. srpna 1909 přednesl Msgre. ThDr. Eduard Šittler. Přetisk z ČKD1909, č. 7 + 8, str. 513 – 535. Uveřejňujeme spolu i nekrolog Zemřel Msgre. Eduard Šittler. Čihák Josef, ČKD 1932, č. 6, str. 386 – 388.

Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1903
Dědictví sv. Prokopa, sv. 43.

Loretánský poklad v Praze

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1901

Album Svatojanské

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1896
Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 1 (vyšel pak už jen sv. 2, Album Svatovojtěšské; Chrámový poklad u Sv. Víta a Loretánský poklad v Praze jsou už mimo tuto edici).

Album Svatovojtěšské. K 900leté památce smrti sv. Vojtěch.

Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1897
Památky úcty vzdávané svatým patronům národa českoslovanského, sv. 2 (poslední).