Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce

Silbert Johann Peter, 1911
(název pokračuje:) sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích; s pobožností ke mši svaté a rozjímáním o čtyrech posledních věcech člověka. Přeložil P. Klíma František. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 114.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Historická mapa Čech. Výklad k historické mapě Čech

Palacký František, Kalousek Josef, 1894
Mapa Čech rozdělených na archidiakonaty a dekanaty 14ho století, v nížto jsou poznamenány fary 14ho wěku, hrady, mnohé twrze aj. w., nawrhl František Palacký a doplnil Josef Kalausek, 2. opr. vyd., měřítko 1 : 525.000. Též Výkladu vyd. 2.

Dějiny klášterů františkánských v Čechách a na Moravě

Wilhelm Bonaventura Josef, Minařík František Klement, 1911
Dle věrohodných pramenů sepsali P. Bonaventura Wilhelm a P. Klement Minařík.

Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač

Marek Pavel, 2005
(název pokračuje): nástin života a díla apologety, pedagoga a politika. Kniha bez příloh – MarekKordacBezpriloh-150dpi-cteni.pdf – a přílohy 1 (Projevy, kázání a spisy) a 2 (Pastýřské listy, memoranda a prohlášení) – MarekKordacClankyPlisty-150dpi-cteni.pdf – jsou zde připraveny. Přílohy 3 (Slovníková hesla z Českého slovníku bohovědného) neotiskujeme, neboť v Knihovně Libri nostri jsou v oddělení Encyklopedie, časopisy ..., díl 1 – 3: Bohosloví – díl 2, s. 299 – 311; Bůh – díl 2, s. 550 – 583; Církev – díl 2, s. 831 – 857; Člověk – díl 3, s. 359 – 387; Agnosticismus – díl 1, s. 160 – 162; Autorita – díl 1, s. 751 – 755; Creatianismus – díl 3, s. 217 – 225. Zveřejněno se souhlasem autora, který však upozornil, že vyšlo i 2. doplněné vyd.; text s díky a rádi časem doplníme.

Připojujeme dvě krátké přednášky: 1. František Kordač na severu Čech. Marek Pavel, 2006. 2. Rakouský a český "Kulturkampf". Pokorný Jiří, 2006.

Protestantství v Čechách až do bitvy Bělohorské (1517 – 1620)

Kryštůfek František Xaver, 1906
Dědictví sv. Prokopa, sv. 46.

Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. Církve římské a kníže arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách 1623 – 1667.

Krásl František, 1886
Dědictví sv. Prokopa, sv. 25.

16 – Dějiny našeho národa

Topograficko-statistický slovník Čech

Orth Jan Evangelista, Sládek František, 1870
(název pokračuje:) čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad Království Českého.

Kvetoucí hloží. Drobné povídky a črty.

Čech František, 1928
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 97.