Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Pomni, abys den sváteční světil – Svěcení neděle a svátků – Kniha všem rodinám potřebná. Duchovní boj proti opilství.

autor neuveden, 1851
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 34.

06 – Asketika

Příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka

Janák Ignát aj.red., 1933
Pod různými názvy vyšlo více odlišných vydání, které se pokusíme postupně dle vhodnosti zveřejnit:
1. Manuále čili Malá příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka Serafinského dle konstituce sv. Otce Lva XIII. autor neuveden, 1893, 224 stran; 1904, 285 stran, 3. vyd.
2. Řeholní kniha pro členy třetího řádu sv. Františka Serafinského spolu obřadní a modlitební kniha pro členy téhož řádu. Rubringer Jan Nepomuk, Janák Ignát, Podlaha Antonín, 1908, 671 stran.
3. Příručka (manualka) pro členy třetího řádu sv. Františka. Janák Ignát, 1911, 328 stran; 1933, 368 stran, 2. vyd.; 1934?, 381 stran, 3. vyd.
4. Příručka pro členy třetího řádu Sv. Františka Serafínského. autor neuveden, 1927, 158 stran.
Kromě toho srov. následující: Katechismus, Řeholní kniha a zpěvník, Nový život – Noviciát.

Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka z Assisi

autor neuveden, 1938
Naše stálá čtenářka T. nás požádala o zařazení této publikace do Knihovny Libri nostri a dodala i knihu samu; žádosti opět rádi vyhovujeme a za tuto přízeň milé čtenářce děkujeme. Čtenář J. K. knihu následně vyčistil a připravil pro tisk na formátu A4 – i výsledek jeho práce s radostí zveřejňujeme.

Intronizace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

autor neuveden, 1925
Příručka vydaná Picpusskou kongregací nejsvětějších Srdcí (= SS. CC.), kterou podle officielního vydání francouzského (L'intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans les foyers par la consécration sollenelle des familles à ce Divin Coeur – manuel) z roku 1923 pořídil a vydal Národní sekretariát Intronisace Srdce Páně v Praze-II., Trojická 20. Poznamenejme, že Picpusská kongregace (nazvaná podle jedné z pařížských ulic) byla za­ložena od Petra (Josefa) Coudrina (ze­mřel 1837) – cit. Vondruška; blíže viz tuto publikaci.

Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví

autor neuveden, 1851
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 31.

Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého

autor neuveden, 1861
(název pokračuje:) Navedení ku ctění tohoto svatého vůbec, zvláště pak k vykonávání šestinedělní pobožnosti, s připojenou pobožností k svat. Viktorinu.

08 – Pedagogika a katechetika

Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy

autor neuveden, 1865
Povinná maličká učebnice, spíše takový breviářík, tj. kniha, z níž se denně čítá, pro všechno žactvo rakouského mocnářství, vydávaná skoro každoročně v obrovských nákladech za císařské peníze. Pěhledné - stručné - výstižné - vše podstatné - dítkám lehounce srozumitelné.

11 – Sociologie a charita

Velký souboj Kachny contra slepice

autor neuveden, 2011
Komiks – bájný příběh o intrice, propagandě a zmaru.

13 – Hagiografie

Duše Chudáčka Božího: Legenda tří druhů a Zrcadlo dokonalosti sv. Františka z Assisi

autor neuveden, 1926
Z latiny s pomocí Boží přeložil P. Brejcha Jan Leander, upravil Navrátil František.

14 – Dějiny Katolické církve obecně

Píseň o Rolandovi

autor neuveden, 1986
Přeložil Jiří Pelán; vydání v tomto překladu 1. Zveřejněno se souhlasem překladatele. Ilustrace jsme vypustili, na ukázku jsme ponechali jen obálku.

15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Vitae sanctorum Životy svatých. Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.1 Prameny dějin českých. Díl I.1

autor neuveden, 1873
Kromě tří zveřejněných souborů zařazujeme na toto místo i publikaci Zachová Jana et al. Slavníkovci ve středověkém písemnictví, 1987, která obsahuje množství nově přeložených textů od českých světců a o nich. Při pohledu do obsahu knihy se člověk nutně ptá, jak to tedy bylo s náboženskou censurou za komunismu a kdo toto monumentální dílo platil; je s podivem, že většina těchto textů od té doby nevyšla ... Dále zařazujeme k jedné ze zde uvedených latinských legend její český překlad, a to Život svatého Prokopa, zakladatele kláštera Sázavského a patrona Země České, 1923.

Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Vitae aliorum quorundam pietate insignium Životy některých jiných osob nábožných Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.2 Prameny dějin českých. Díl I.2

autor neuveden, 1873
Život Arnošta, arcibiskupa Pražského a Jana z Jenštejna, arcibiskupa Pražského; úvod viz Vitae sanctorum, sv. Cyril ..., rejstřík Vitae sanctorum, sv. Vojtěch ...

16 – Dějiny našeho národa

Zevrubný popis rozdělení země království Českého

autor neuveden, 1855
(název pokračuje:), ježto Nejvyššími rozhodnutími od 14. září a 26. listopadu 1853 a od 5. března 1854 schváleno s nařízením ministerií záležitosti vnitřních, práv a financí od 9. října 1854 v částce XC., č. 274 zákonníka říšského a v částce XLVII., č. 277, str. 665 zemského věstníka vládního oznámeno bylo; spolu přehled úřadů politických a soudních v tomtéž království nejvýš schválených: oznámeno nařízením od c. kr. organisační komise zemské v Čechách dne 9. prosince 1854, v zemském věstníku vládním pro Čechy v oddílu II., v částce XVI., číslo 60, strana 89 (něm. = Ausführliche Darstellung der mit den Allerhöchsten Entschliessungen ...). Touto publikací, spolu se Sedláčkem, Palackým a Orthem-Sládkem, uzavíráme tetralogii historického místopisu Království českého. (Markrabství moravské a Knížectví slezské mají svou analogii ve zde uvedeném, ne však zveřejněném díle Hosákově.) Publikace sestává ze tří dílů, prostřední jsme rozdělili do tří částí (1: str. 29 – 164, 2: 165 – 333, 3: 334 – 506). Před převodem OCR prvních dvou dílů by bylo potřeba odseparovat pravé, německé stránky – podklady 300 dpi rádi pošleme. Z třetího dílu přinášíme jen polovinu, část psanou česky.

Ordo iudicii terrae Řád práva zemského, Archiv český Díl druhý

autor neuveden, 1842
Naše skeny Palackého znění latinsky a česky, z internetu Jirečkův český text.

17 – Liturgika

Liturgická příručka pro ministranty

autor neuveden, 1934
Vydala Legio angelica.

19 – Církevní zpěv a hudba

Liber usualis Missae et Officii

autor neuveden, 1939
(název pokračuje:) pro dominicis et festis cum cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto. Často slýcháme, že nejsou vhodné kostelní písně: zde je k disposici skoro 2.000 stran nejrůznějších kostelních zpěvů a než je takový zájemce zvládne, má na dvacet let co dělat. Nebo je to tak, jak se říká, že když někdo nechce, je to horší, než když nemůže? Pro rozsah zpěvníku jsme jej rozdělili do tří částí: 1. Úvodní partie, Cantus ordinarii Missae, Cantus ordinarii Officii, Proprium de Tempore až po Feria VI. in Parasceve; t. j. po s. 713. 2. Proprium de Tempore od Sabbato Sancto, Commune Sanctorum, Missae votivae a Orationes duversae; t. j. ss. 713 až 1303. 3. Proprium Sanctorum, In Exsequiis, Officium Defunctorum, Missae pro Defunctis, Orationes diversae pro Defunctis, Quinque Absolutiones in solemnibus Exsequiis faciendae, Ordo sepeliendi parvulos, Appendix, Varii cantus ad Benedictionem Ss. Sacramenti; t. j. od s 1303.