Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


07 – Pastýřské bohosloví

Duše veškerého apoštolátu

Chautard Jean-Baptiste, 1939
V češtině třikrát: 1927, 1939, 1997. V 1. vyd. je uvedeno, že bylo překládáno podle 18. franc. vyd.; přitom 17e édition vyšlo r. 1945 – v Církvi se v posledních dobách na přesnost někdy moc nehledí (zřejmě byly započítávány i různé dostisky).