Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Katolická filosofie dějin

Leroy Louis, 1901
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 22. Dle 5. vydání francouzského (název v textu) přeložil P. Kameš Vojtěch. Pozn.: České knihovny mylně uvádějí, že autorem je filosof Leroy André-Louis (* 1892), který jím, s ohledem na datum vydání knihy, nemůže být. P. Louis Leroy se narodil r. 1821, rok úmrtí není veřejně znám.