Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


17 – Liturgika

Mše svatá v obrazech

Hilaris(?), 1948
Pozn.: 1. Kniha vyšla v září 1948. V těch letech v české provincii kapucínů nebyl bratr jménem Hilaris. Jméno je snad smyšlené kvůli neshodám se státem. 2. Nevíme, která zahraniční publikace byla předlohou, zvl. pro obrázky, jejichž autora tedy také neznáme.