Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství

Tomíško Čeněk Maria, 1941
Předneseno na III. pracovním dni pro knězská povolání, který se konal v arcibiskupském semináři v Praze-Dejvicích dne 2. února 1941: "Světlo všem!"