Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Oddělení je členěno takto:

1201: Patrologie a patristika obecně█1202: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve█1203: Škola alexandrijská a její žáci█1204: Kapadočtí Otcové█1205: Svatý Jeroným, sv. Augustin a sv. Lev Veliký█1206: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)█1207: Občanská moc na Západě v úpadku – migrace barbarů (od r. 450 do r. 800 – Karel Veliký)█Patrologie a patristika Východu je někdy i v pododdělení 1405: Východ.