Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

1206: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Jde o tzv. 1. zlaté období Církve a světa (2. zlatým obdobím Církve a světa je půltisíciletí mezi r. 800 a r. 1302, kdy na Západě též vládla katolická občanská moc; na Východě křesťanská občanská moc vládla bez přerušení od r. 313 až do r. 1204, kdy ji papežovi křižáci utopili v krvi).