Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

0806: Škola

Škola, náboženství. Tato základní dvojice slov vyvolávala a vyvolává mnohé rozepře. V literatuře nalezneme presentace názorů od volné myšlenky přes protestantství až po katolicismus, názorů i velmi odlišných, často opačných. Chceme-li však míti jako národ vůbec nějakou budoucnost, musíme se dopátrat pravdy i v tomto základě. A řešením rozporů nemůže být názorová relativizace, jak jsme toho v těchto časech svědky, ale pro vyznavače obtížné až přetěžké opuštění svých názorů nepravdivých.