Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Paměti panství Veverského

Eichler Karel, 1891
Kvalitnější skeny připravujeme. Připojujeme nepatrný separát z nového vyd. (pokud by byl zájem o některou položku ze seznamů Prameny a literatura nebo Výběrová bibliografie, pokusíme se o její doplnění do Knihovny, není-li již v Knihovně zařazena).