Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


08 – Pedagogika a katechetika

Na výboj!

Beaupin Eugène, 1925
Autorizovaný překlad z patnáctého francouzského vydání knížky Pour être Apôtre od Msgre. Beaupina S. S. (v knize je mylně uvedena iniciála křestního jména L. a některé knhovny mylně uvádějí Louis), * 18. 4. 1877 v Montargis, rok úmrtí není znám.