Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Theologie na universitě: 1. Theologie katolická předmětem učení universitního. 2. Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami.

Kadeřávek Eugen Jan N., 1907
Dvě navazující brožury, první vyšla r. 1894.