Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='872'

01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Život Ježíše Krista

Fouard Constant Henri, 1924
La vie de N.-S. Jésus-Christ přeložil P. Pecka Dominik OP. Knihu připravujeme.