Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část O Církvi katolické.

Zavoral Method Jan, 1913
Část Ježíš Kristus je v pododdělení 0306: Christologie. Vyšlo ještě 2. vyd. r. 1935.