Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


04 – Filosofie

0407: Filosofická psychologie

V souvislosti s úvodem k oddělení 06 – Asketika pozorujeme dnes až fanatický zájem o Psychologii (a také o Mystiku). Dovolujeme si laskavému čtenáři prozradit, že Filosofická psychologie je něco diametrálně odlišného, než jsou empirická psychologická zkoumání a jejich výsledky – tuto moderní "vědu" naopak úplně pomíjíme jako zbytečnou a velmi často škodlivou.