Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


04 – Filosofie

Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy

Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1947
Přeložil Josef Florián, přehlédl a znovu vydal Albert Vyskočil.