Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Malá Dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro katolickou mládež nižších tříd škol obecných

Panholzer Jan, 1928
Dějeprava pro nejmenší školáčky, přeložená otcem biskupen Dr. Antonínem Podlahou, s verši K. Dostála a s 51 perokresbou v textu. Je důležité, aby všechny děti ve škole začínaly katechismem a také výňatky z Písma svatého – pod vedením kvalitního kněze-katechety.