Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

1302: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Pokud jde o Západ, je to 2. zlaté období Církve a světa (prvním bylo kratší období katolické občanské moci mezi r. 313 r. 450); pokud jde o Východ, konec období je nutno klást do r. 1204, kdy Východ byl Západem zničen. Čtenář snadno nahlédne, že toto období také přineslo daleko nejhojnější úrodu světců. Jinými slovy, je trapné, pokud ne sprosté, tvrzení, že Církev ke svému dobrému rozvoji a působení potřebuje pronásledování. Naopak! Na každém pronásledování Církve, s výjimkou jejích počátků, má sama Církev určitý podíl, tedy někteří její členové. Život Církve se jakoby uzavře do "Božího ghetta", "jsme v rukou Božích" – a trestuhodně se ignorují společenské problémy a již povstávající pronásledovatelé. Všimněme si: trestu hodně.