Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='768'

01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Pokus Historie Zjevení biblického co úvod v starý a nový Zákon

Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1861
Zvláště dle Daniele Boniface Haneberga, prof. bohosloví v Mnichově O. S. B sestavil Jan Nepomucký Vojtěch Stárek.