Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Jedno potřebné. Knížka modliteb pro katolickou mládež

Nesrovnal Ferdinand K., Kajpr Adolf, 1947
4. vyd.; srovnání s knihou Modlitby ... D. Orla ukazuje, jak po pouhých 30 letech se ze studentské mluvy úplně ztratila latina (která ovšem už v těch textech z r. 1918 nebyla nijak hojná). Po dalších dvou desetiletích se latinský jazyk vytratil i z mluvy kněze. Dochází tak k jevu, že se i v kostelích, kde se liturgie koná s maximální snahou o pečlivost a zbožnost, nedaří – a ani se podařit nemůže (také kvůli novému plochému ritu) – navodit onu hloubku posvátna, jaká byla běžná v dávnější historii. Přitom úplně pomíjíme věroučné hledisko. Jaký to má neodstranitelný dopad na desakralizaci farností je jasné.