Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 3. Část 4. O křesťanské lásce. Část 5. O křesťanské spravedlnosti.

Okáč Michal, 1870