Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Oddělení je členěno takto:

0601: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský█0602: Mystika█0603: Modlitby a rozjímání obecně█0604: Řehole a terciáři█0605: Pro a za různé neřeholní stavy█0606: Mše svatá, svátosti█0607: K osobám Nejsvětější Trojice█0608: Křížová cesta█0609: K Panně Marii vč. růžence█0610: Ke svatým a k Božím andělům█0611: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice█0612: Duchovní poesie█0613: Přípravy ke svátostem█0614: Exerciční knihovna – všechny svazky█Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že "asketika" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní "asketické" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o "navazování vztahu s Bohem" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.