Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Tři listy miláčka Páně

Hejčl Jan, 1932
Podle řeckého kritického znění rozčlenil, přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Zařazujeme do pododdělení 0107: Biblická theologie ze stejného důvodu, jako Hejčlovy Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr).