Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov.

Špirko Jozef, 1950
2. vyd. (1. vyd. z r. 1939 na internetu volně dostupné, i když v mizerné kvalitě).