Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr)

Hejčl Jan, 1933
1. Dvakrát do Korintu. První a druhý list sv. Pavla Korinťanům, 1934. 2. Do Soluně a do Galatie; dva listy sv. Pavla k Thessaloničanům a jeden list Galatům, 1933. 3. List Filemonovi, 1933. Podle originálu přeložil a stručně vyložil P. Dr. Jan Hejčl. Do knihovny (a to do tohoto pododdělení) zařazujeme kvůli výborným výkladům; překlady už opomíjejí svatou Vulgátu a řadí se tak k obrovské mase moderních překladů, jejichž množství přesahuje obor naší knihovny.