Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Český slovník bohovědný. Díl pátý, Holbein – Itálie.

Podlaha Antonín, 1930
Poslední díl velkého díla velkého českého biskupa. Několik dat: 8. 3. (11. 4.) 1920 jmenován (vysvěcen) světícím biskupem velkého pražského arcibiskupa F. Kordače – tento 16. 9. (26. 10.) 1919 jmenován (vysvěcen); biskup Podlaha zemřel 14. 2. 1932, arcibiskup Kordač abdikoval 12. 7. 1931. Podlahův slovník zůstal nedokončen, jeho slavnou sbírku zachráněných chrámových obrazů, soch, grafiky, medailí, precios, parament a nábytku, i jeho knihovnu několika tisíc vzácných svazků náboženské, historické, topografické a umělecké literatury hned po smrti rozprodali v aukci. Tento poslední díl slovníku byl skenován ve dvou částech: Část 1, Holbein – Chevillier; Část 2, Chevreul – Itálie.