Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Výklady sv. Tomáše latinsky a česky. 1. Desatero. 2. Apoštolské vyznání víry. 3. Blahoslavenství. 4. Otče náš. 5. Zdrávas Maria.

Thomas de Aquino, svatý, 1897
A. Sv. Tomáše Aquinského, učitele andělského, Výklad modlitby Páně. Vaněk Matěj, 1897; připravujeme kvalitnější skeny.
B. S. Thomae Aqunatis, Doctoris Angelici, Ord. Proed. Opuscula Selecta ad Fidem optimarum editionum. Tomus primus. Thomas de Aquino, 1881, 1. De Praeceptis Charitatis et Legis praeceptis. 2. Expositio super Symbolo Apostolorum. 4. Expositio Devotissima Orationis Dominicae. 5. Expositio super Salutatione Angelica. 6. Quomodo intellighur quod sola definitio Nicaeni concilii est unica, et vera possessio fidelium.
C.Blahoslavenství jsou obsažena v Mat 5, 3 – 12 a (spolu s Běda) v Luk 6, 20 – 26. K tomu: a) Commentarium super Matthaeum b) Catena aurea in quatuor Evangelia ba) Expositionem in Matthaeum. bb) Expositionem in Lucam.
Knihu připravujeme.