Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Prostřední Biblická dějeprava pro katolické školy obecné

Doležel Jan, 1910
Populární a spolehlivý výklad známých příběhů Písma svatého pro děti je obohacen klasickými perokresbami, jejichž výtvarná úroveň na rozdíl od moderních barvotisků leckdy s nevzhlednými pajduláky přispívá ke zdravé citové a estetické výchově chlapců a děvčat.