Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Český slovník bohovědný. Díl třetí, církevní řády – Ezzo.

Podlaha Antonín, 1926
Skenováno v pěti částech: Část 1, církevní řády (jen odkaz) – Cotta; Část 2, cottage – Čurda Jos.; Část 3, D – Dringenberg; Část 4, Drinkwelder – ethika (jen odkaz); Část 5, Ethiop – Ezzo.