Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


17 – Liturgika

Liturgika čili Vysvětlení služeb Božích a obřadů Svaté katolické církve

Frencl Innocenc Antonín, 1972
(název pokračuje:) kniha k náboženskému vyučování katolické mládeže na gymnasiích a jiných ústavech, 3. opravené vydání. 1. vydání z r. 1857 má v titulu: ... mládeže na c. k. gymnasiích rakouské říše. Kniha byla i po r. 1972 dále upravována a vydávána pod názvem Liturgika pro střední školy.