Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='676'

01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Bible a věda. Rozhovory o námitkách proti Písmu svatému

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1916
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 67. Na francouzském podkladě upravil Jan Bělina (Jaroslav Dlouhý).