Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Svatý Antonín, Divotvůrce Paduánský

Davídek Václav, 1905
(název pokračuje:) modlitební kniha, obsahující mimo rozličné modlitby a pobožnosti k sv. Antonínu Paduánskému i krátký životopis jeho. Dle autentických pramenů v roucho české přioděl Václav Davídek.