Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Pedagogika. Úvod do pedagogické praxe

Tomášek František, 1947
První vydání; kniha poté vyšla ještě v Římě r. 1979 a 1985 a v Brně 1992, všechna tato vydání jsou však v některých pasážích krácená. S díky zpracováno na Slovensku.