Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Monothematická sbírka Vítězové je v pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.