Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Oddělení je členěno takto:

2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)█2002: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních█2003: Ostatní periodické publikace, které nejsou v jiných odděleních█2004: Almanachy█2005: Kalendáře█2006: Kalendaria█2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače█