Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Lexicon totius latinitatis, Tom. 1 – 6

Forcellini Aegidio, Corradini Franciscus, Perin Josephus, 1940
02010261: Lexicon sestává ze dvou komplexů. 1. komplex (sv. 1 až 4) je latinský slovník obecných jmen, který jsme rozdělili do 10 částí (_Forcellini-). 2. komplex (sv. 5 a 6) je latinský slovník vlastních jmen (_Perin-): Onomasticon Totius Latinitatis. Tom. I. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lexico Adjectum). Tom. II. (Opera Et Studio Doct. Josephi Perin Alumni Seminarii Patavini Lucubratum), Perin Josephus, 1913 a 1920. Za tip opět děkujeme panu B.
Knihy jsme převzali. Kvalita skenů není valná, takže ani zveřejněný -text, ani naše -r0 nejsou pro delší citace nijak dobré. Protože 5_Perin-I-Z na internetu není, řádné naskenování tohoto Tom. II. připravujeme.