Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Sedmero bolestí Marie Panny

Slomšek Anton Martin, 1871
Postní řeči; přeloženo ze slovinštiny. Dodatek ke knize: Mužík Antonín Václav, Kazatelé slovanští, sv. 2. (ze 4), 1871.